Slavnosti piva Krušovice

Ohlédnutí za báječnou
atmosférou u piva
a hudby. Těšíme se za rok.

Fotogalerie

Hudební doprovod

 • 12:20 – 13:00
  Blue Rocket
 • 14:00 – 15:00
  Xindl X
 • 15:30 – 16:30
  Divokej Bill Revival
 • 17:00 – 18:00
  Keks
 • 19:00 – 20:00
  David Koller
 • 21:00 – 22:00
  Děda Mládek Illegal Band

Celou akci bude moderovat Petr Vondráček.

Exkurze

Na exkurzi vám povíme o historii našeho pivovaru, ale také vás necháme nahlédnout pod pokličku, jak se vaří světové pivo. A hlavně budete mít jedinečnou příležitost ochutnat pivo přímo z ležáckého tanku! Exkurze budou probíhat od 13:00 do 18:00 hodin. Registrace bude možná na místě.

Ležák za studena chmelený nefiltrovaný

Na Slavnostech piva Krušovice budete moci ochutnat Ležák za studena chmelený nefiltrovaný, který speciálně, a vůbec poprvé, uvaříme pro tuto příležitost. Dále se můžete těšit na Krušovice 10, Ležák za studena chmelený, Černé, Pšeničné a Mušketýra. Půllitr piva bude od 20 Kč.

Soutěže

Nechceme prozrazovat předem, ale nachystali jsme pro vás soutěže, u kterých se rozhodně pobavíte. A můžete se těšit i na hodnotné ceny!

Doprovodný program

Příjemné zrelaxování a odpočinek na Vás bude čekat v Ležákově chill out zoně a v královském fotokoutku si budete moci udělat fotku se svými blízkými na památku. Kvalitní a chutné dobroty k dobře vychlazenému pivu jsou samozřejmostí!

 • Kde co najdete?

  1. Stánek s pivem, suvenýry, výdej výher
  2. VIP zóna
  3. Vstup
  4. Toalety
  5. Krušovická šalanda
  6. Královská stage
  7. Pivo a občerstvení
  8. Pivo a suvenýry
  9. Toalety
  10. Pivo, občerstvení a zážitková 3D realita
  11. Prohlídky pivovaru
  12. Ležácká zóna k poležení
  13. Šalandička a cooking stage
  14. Soutěže a volnočasové aktivity
  15. Toalety a přebalovací kabinky
 • Kyvadlová dopravaz Rakovníka a Nového Strašecí a zpátky

  (se zastávkou v Lišanech a Řevničově)

  Využijte speciální autobusovou linku, která vás odveze přímo až na místo konání a večer zase zpět.

  Cesta trvá cca 15 minut

  Plán odjezdů na Slavnosti

  Z Rakovníku:

  11:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30

  Z Nového Strašecí:

  12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00

  Plán odjezdů ze Slavností zpět

  Do Rakovníku:

  22:20, 23:00

  Do Nového Strašecí:

  22:20, 23:00

  Plány zastávek

  Rakovník

  Krušovice

  Nové Strašecí

 • Adresa

  Královský pivovar Krušovice
  U Pivovaru 1
  Krušovice 270 53

  Parkování

  Pro parkování vozidel bude vyznačeno parkoviště.

  Parkování je po celý den zdarma.

 • Doprava autobusem

  Do pivovaru jezdí pravidelná autobusová linka z Rakovníka nebo z Nového Strašecí.

  Rakovník – Krušovice:

  • OdjezdPříjezdbus
  • 11:5012:08310550 5
  • 15:0015:17310550 13
  • 18:1018:31310550 14

  Krušovice – Rakovník:

  • OdjezdPříjezdbus
  • 15:2015:42310550 8
  • 17:3317:55220038 9
  • 18:1718:38310550 10
  • 23:0423:22310550 12

  Nové Strašecí – Krušovice

  • OdjezdPříjezdbus
  • 11:4812:02310550 6
  • 15:0615:20310550 8
  • 17:1217:33310550 9
  • 18:0318:17310550 10

  Krušovice – Nové Strašecí

  • OdjezdPříjezdbus
  • 15:1715:30310550 13
  • 18:3118:52310550 14
  • 20:2820:42310550 11

  Plány zastávek

  Rakovník

  Krušovice

  Nové Strašecí

Pokyny pro návštěvníky

Provozní doba Slavností piva Krušovice

SPK bude otevřena pro veřejnost 16. 9. od 12:00 do 22:00 hodin.

Exkurze do pivovaru budou probíhat od 13h do 18h, vždy po 20 minutách.

Občerstvení

Pro návštěvníky SPK jsme připravili rozsáhlý výběr občerstvení od klasického jídla k pivu až po vybraná kvalitní jídla s důrazem na jejich původ. Zároveň budou přítomni lokální prodejci regionálních potravin.

Požární ochrana

Požární dozor bude přítomen přímo v areálu po celou provozní dobu SPK.

WC

Pro návštěvníky bude připraveno kvalitní hygienické zázemí v podobě TOI TOI zařízení, včetně vody k omytí rukou.

Přebalování

Na místě budou zajištěny přebalovací kabinky pro naše nejmenší.

Bezpečnost

Bezpečností agentura bude dohlížet na pořádek v průběhu akce, stejně tak na plynulý vstup a výstup. Návštěvník může být při vstupu požádán agenturou o kontrolu, zda nemá u sebe zakázané předměty/látky.

Zakázané předměty

Do prostoru SPK není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak Heineken Česká republika, a.s., tak Pořadateli akce a návštěvníkům.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

Zvířata

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení a děkujeme i za Vaše mazlíčky.

Návštěvní řád

 1. Se vstupem do areálu Slavností piva Krušovice (vyznačeno na místě; dále jen SPK) souhlasí návštěvník s Návštěvním řádem.
 2. Každá osoba vstupující do SPK je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 3. Do areálu SPK vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 4. Provozovatel SPK si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Provoznímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 5. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) nebo přestupku bude z SPK vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo: a. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li Návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu), b. nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.), c. svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.), d. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.), e. užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.) f. veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.), g. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a), h. veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.), i. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod. ( § 202 tr. zák.), j. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.), k. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.), l. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v areálu SPK a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou ( § 257 tr. zák.)