Slavnosti piva Krušovice

V sobotu 14. září 2019 od 12 do 22 hodin
V Královském pivovaru Krušovice
vstup zdarma

Program Královské stage

 • 12:00 – 12:15
  Otevření areálu, zahájení
 • 12:15 - 12:45
  Megaphone
 • 13:15 - 14:000
  Sto zvířat
 • 15:00 - 16:00
  Wohnout
 • 16:30 - 17:30
  This
 • 18:00 - 19:00
  Circus Brothers
 • 19:30 – 21:00
  Brutus
 • 22:00 – 23:15
  TŘI SESTRY

Doprovodný program

Malalata DJs
Štrúdlové a gulášové klání
Fotbalový turnaj
Prohlídky pivovaru, muzea a kaple

Celou akci bude moderovat Tomáš Matonoha.

Exkurze

Na exkurzi vám povíme o historii našeho pivovaru, ale také vás necháme nahlédnout pod pokličku, jak se vaří světové pivo. Exkurze budou probíhat od 13:00 do 19:00 hodin. Registrace bude možná na místě.

Doprovodný program

Příjemné zrelaxování a odpočinek na Vás bude čekat v zóně #mojekralovstvi a v královském fotokoutku si budete moci udělat fotku se svými blízkými na památku. Kvalitní a chutné dobroty k dobře vychlazenému pivu jsou samozřejmostí!

TĚŠTE SE NA SLAVNOSTNÍ CENY PIVA!

Skvělé ceny všech piv včetně tankové Krušovice 11 Mušketýr.


Prodejní cena 0,5 l:
 • Krušovice Královská Dvanáctka
  29 Kč
 • Krušovice Královská Desítka
  25 Kč
 • Tanková Krušovice 11 Mušketýr
  27 Kč
 • Krušovice Královský Nefiltr
  29 Kč
 • Krušovice Královské Černé
  29 Kč
 • Krušovice Královská Pšenice
  29 Kč


 • Kde co najdete?

  1. Zóna Moje království
  2. Tankové pivo/degustace
  3. Občerstvení
  4. Pivo
  5. Gulášové/štrúdlové klání
  6. Kaple
  7. Pivo
  8. Stronbow zóna
  9. Pivo
  10. FOH
  11. Královská stage
  12. Pivo
  13. Občerstvení
  14. Zóna Pijte s mírou
  15. Pivo
  16. Dětský koutek
  17. Zóna 0,0 % alk.
  18. Fotokoutek Mega selfie
  19. Prohlídky pivovaru
  20. Muzeum
  21. Aktivity
  22. Pivo
  23. Fotbalové utkání
  24. VIP parking
  25. VIP akreditace
  26. VIP zóna zákazníci
  27. VIP zóna zaměstnanci
 • Kyvadlová dopravaz Rakovníka a Nového Strašecí a zpátky

  Využijte speciální autobusovou linku, která vás odveze přímo až na místo konání a večer zase zpět.

  Plán odjezdů na Slavnosti

  Z Rakovníku:

  11:30, 13:15, 15:00, 16:45, 18:30

  Z Nového Strašecí:

  12:10, 13:55, 15:40, 17:25, 19:10

  Plán odjezdů ze Slavností zpět

  Do Rakovníku:

  23:25, 0:20

  Do Nového Strašecí:

  23:25, 0:05

  Plány zastávek

  Rakovník

  Krušovice

  Nové Strašecí

 • Adresa

  Královský pivovar Krušovice
  U Pivovaru 1
  Krušovice 270 53

 • Doprava autobusem

  Do pivovaru jezdí pravidelná autobusová linka z Rakovníka nebo z Nového Strašecí.

  Rakovník – Krušovice:

  • OdjezdPříjezdbus
  • 11:5012:18310550 5
  • 15:0015:27310550 13
  • 18:1618:42220038 14
  • 20:1020:38310550 11

  Krušovice – Rakovník:

  • OdjezdPříjezdbus
  • 15:2015:22310550 8
  • 17:3518:02220038 9
  • 18:1718:48310550 10
  • 22:5423:22310550 12

  Nové Strašecí – Krušovice

  • OdjezdPříjezdbus
  • 11:4812:02310550 6
  • 15:0615:20310550 8
  • 17:0917:35220038 9
  • 18:0318:17310550 10

  Krušovice – Nové Strašecí

  • OdjezdPříjezdbus
  • 15:2715:40310550 13
  • 18:4219:06220038 14
  • 20:3820:52310550 11

  Plány zastávek

  Rakovník

  Krušovice

  Nové Strašecí

Pokyny pro návštěvníky

Provozní doba Slavností piva Krušovice

SPK budou pro veřejnost otevřeny 14.9.2019 od 12.00 hod. do 23.30 hod.

Exkurze do pivovaru budou probíhat od 13 do 19 hodin, vždy po 15 minutách. Na exkurzi je nutné se předem registrovat.

Občerstvení

Pro návštěvníky SPK jsme připravili rozsáhlý výběr občerstvení od klasického jídla k pivu až po vybraná kvalitní jídla s důrazem na jejich původ.

Požární ochrana

Požární dozor bude přítomen přímo v areálu po celou provozní dobu SPK.

WC

Pro návštěvníky bude připraveno kvalitní hygienické zázemí v podobě TOI TOI zařízení včetně vody k omytí rukou.

Bezpečnost

Bezpečnostní agentura bude dohlížet na pořádek v průběhu akce, stejně tak na plynulý provoz u vchodu i východu. Návštěvník může být při vstupu požádán agenturou o kontrolu, zda nemá u sebe zakázané předměty a látky.

Zakázané předměty

Do prostoru SPK není dovoleno vnášet žádný alkohol, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku jak společnosti Heineken Česká republika, a.s., tak pořadateli akce nebo návštěvníkům.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu vlastní jídlo a nápoje.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

V areálu SPK je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu všech vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

Zvířata

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na akci a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Z bezpečnostních důvodů není vstup psů a jiných zvířat do areálu povolen. Děkujeme za pochopení a děkujeme i za vaše mazlíčky.

Návštěvní řád

 1. Vstupem do areálu Slavností piva Krušovice (vyznačeno na místě, dále jen SPK) souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.
 2. Každá osoba vystupující do SPK je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku či jeho vybavení a dále je povinna zachovat čistotu a pořádek.
 3. Do areálu SPK vstupuje každý na vlastní nebezpečí, a to včetně využití atrakcí v areálu. Provozovatel a pořadatel nenesou v případě zranění žádnou zodpovědnost.
 4. Provozovatel SPK si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést osobu, která nevyhoví předpisům, tj. provoznímu řádku a jiným právním předpisům, případně pokynům pořadatele, nebo jejíž chování shledá pořadatel nepřístojným
 5. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) nebo z páchání přestupku, bude ze SPK vyvedena a předána polici ČR, tzn., kdo: a. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li Návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
  b. nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
  c. svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
  d. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
  e. užije násilí proti jednotlivci nebo skupině návštěvníků nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.),
  f. veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
  g. veřejně podněcuje k nenávisti vůči některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a tr.zák.),
  h. veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  i. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne jednotlivce nebo skupinu návštěvníků apod. (§ 202 tr. zák.),
  j. způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224tr. zák.),
  k. užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
  l. zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoliv věc v areálu SPK a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoliv nepatrnou (§ 257 tr. zák.)
 6. Každá osoba vstupující do areálu (subjekt) souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny (jako svých osobních údajů) jakou součástí jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery.
 7. Subjekt má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem.
 9. Pokud by se Subjekt domníval, že Správce Heineken Česká republika, a.s provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu nebo v rozporu s právními předpisy, může
  Požádat Správce o vysvětlení,
  Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav.
 10. Subjekt, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 11. Subjekt má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to písemně. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
 12. Do prostor SPK je zakázáno
  a) vnášet zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
  c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
  d) vnášet natlakované nádoby
  e) používání otevřeného ohně
  f) ničit zařízení a jeho vybavení
  g) popisovat, polepovat nebo pomalovat zařízení
  h) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce
  i) je také zakázáno vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky a odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená